• ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Post stroke rehabilitation) โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง
  • เครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnetic Stimulation) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและระบบประสาท
  • เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral Magnetic Stimulation) ในผู้ป่วยที่มีอาการชาหรือปวดจากเส้นประสาท ลดอาการเกร็งจากอัมพ ฤกษ์ กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม
  • ตรวจวิเคราะห์ รักษาอาการปวด ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น ultrasound, electrical stimulation เป็นต้น