รักษ์คุณ โฮมแคร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยแพทย์เฉพาะทาง

จากที่เดินไม่ได้ ขยับตัวไม่ได้เลย มาอยู่ที่รักษ์คุณ โฮมแคร์ 1 เดือน วันนี้เขาเดินกลับบ้านได้ !! 

Why Us?

 • รักษ์คุณ โฮมแคร์ (Rukkhun Home Care)
 • คุณจะมั่นใจได้ว่าคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมสมอง และอายุรกรรมหัวใจ ทีมพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ทีมกายภาพ ทีมผู้ดูแลผู้ป่วย ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยเฉพาะ
 • มีทีมแพทย์เฉพาะทาง เข้าตรวจเยี่ยมอาการพื้นฐาน อย่างน้อย 3- 5 วันต่อสัปดาห์ และรับปรึกษาอาการตลอด 24 ชั่วโมง
 • วางแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุเฉพาะเป็นรายบุคคล เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสม 
 • เป้าหมายหลักของทีมผู้บริหาร ทีมสหวิชาชีพ คาดหวังให้ผู้ป่วยฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยและกลับไปใช้ชีวิตปกติหรือใกล้เคียงปกติได้เร็วที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ศูนย์เป็นเวลานาน
 • มีอุปกรณ์ในการกายภาพช่วยฟื้นฟูที่เพียบพร้อม มีเครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) โดยแพทย์ของ รักษ์คุณ ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะจากประเทศ Denmark และเป็น 1 ใน 3 คนของประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็น Authorized Trainer ในด้านการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
 • มีนักโภชนาการช่วยกำหนดสารอาหารและพลังงานสำหรับแต่ละบุคคล ให้เหมาะสมกับโรคประจำตัวและสภาพร่างกาย หรือตามคำสั่งแพทย์โดยเฉพาะ
 • สถานที่กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัวสูง มีแสงธรรมชาติเข้าถึงในทุกชั้นและการระบายอากาศอย่างดี อยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลหลายแห่ง
 • สถานที่ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไม่ว่าจะเป็นในด้าน ความสูงของขั้นบันได มีลิฟท์ให้บริการ ห้องน้ำที่ออกแบบมาเฉพาะ 
กายภาพบำบัดด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า

ทำไมต้องเรา?

 • รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น (Rukkhun Health Rehabilitation)
 • ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยทีม สหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมสมอง
  ทีมกายภาพ ทีมผู้ช่วย ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โดยเฉพาะ
 • มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะเป็นรายบุคคลร่วมกันระหว่างแพทย์และทีมกายภาพ เพื่อฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและเหมาะสม
 • มีเครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) โดยแพทย์ของ รักษ์คุณ ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะจากประเทศ Denmark  และเป็น 1 ใน 3 คนของประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็น Authorized Trainer ในด้านการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
 • มีอุปกรณ์ทันสมัยหลากหลายสำหรับการกายภาพบำบัด เช่น เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS), ultrasound, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า, จักรยานอัตโนมัติ เป็นต้น
read our articles

บทความจากเรา

RUKKHUN HOMECARE

สอบถาม/นัดหมาย

ติดต่อ รักษ์คุณ โฮมแคร์