รักษ์คุณ โฮมแคร์ และ รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น

เป็นสถานบริการเพื่อสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ดำเนินงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ทีมพยาบาลและนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง วัตถุประสงค์หลักของเรา คือ การดูแลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในทุกๆด้าน ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ หรือใกล้เคียงปกติในเวลาที่รวดเร็วที่สุด