บริการห้องพัก รักษ์คุณ

ห้องรวม

ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท

ห้องคู่

ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท

ห้องเดี่ยว

ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท