รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

OUR SERVICES
บริการของเรา

  • ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Post stroke rehabilitation) โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง
  • เครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnetic Stimulation) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและระบบประสาท
  • เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral Magnetic Stimulation) ในผู้ป่วยที่มีอาการชาหรือปวดจากเส้นประสาท ลดอาการเกร็งจากอัมพฤกษ์ อัมพาต กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม
  • ตรวจวิเคราะห์ รักษาอาการปวด ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น ultrasound, electrical stimulation เป็นต้น
  • กายภาพบำบัดครบวงจร 

“รักษ์คุณ” เราพร้อมดูแลคนที่คุณรัก

ดูแลผู้สูงอายุ อัมพฤกษ์ อัมพาต

กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กายภาพฝึกการเดิน, ฝึกการกลืน, ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก, ฝึกการพูด การออกเสียง

ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กายภาพฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

✓ 

ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, ป้องกันกล้ามเนื้อลีบ ข้อติด, ฝึกการกลืน, กล้ามเนื้อมัดเล็ก

ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, ฝึกกระตุ้นความจำ Cognitive Training

ดูแลรักษาภาวะปัสสาวะเล็ด

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า กายภาพบำบัด

รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น กายภาพบำบัดครบวงจร

รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น
กายภาพบำบัดครบวงจร

แพทย์ผู้ดูแล

นักกายภาพผู้เชี่ยวชาญของเรา พร้อมดูแลคุณ

บริการกายภาพเฉพาะทาง

กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า TMS

กายภาพบำบัดด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า

กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า PMS

กายภาพยืดกล้ามเนื้อ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกกระตุ้นความจำ-รักษ์คุณ-กายภาพผู้สูงอายุ

ฝึกกระตุ้นความจำ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ

อรรถบำบัด ฝึกภาษา ฝึกการพูด

  • ดูแลผู้สูงอายุ อัมพฤกษ์ อัมพาต กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กายภาพฝึกการเดิน, ฝึกการกลืน, กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  • ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กายภาพฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
  • ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, กายภาพฝึกการเดิน, ฝึกการกลืน, กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  • ดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง กระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า, ฝึกการกลืน, กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  • ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า TMS, ฝึกกระตุ้นความจำ Cognitive Training

ค่ารักษาครั้งแรก เริ่มต้น 1,000 บาท

สนใจปรึกษาอาการหรือนัดหมาย
ติดต่อ 062-442-5962 หรือ Line @rukkhun.hr

ที่อยู่

629/383 ถ. สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เวลาทำการ

จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

Social networks

เบอร์โทรศัพท์

062-442-5962