รักษ์คุณ โฮมแคร์

RUKKHUN HOME CARE

รักษ์คุณ เป็นสถานบริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร บริการของเราประกอบไปด้วย

  • ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Post-stroke Rehabilitation), ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล (Nursing Home) “รักษ์คุณ โฮมแคร์ (Rukkhun Home Care)”
  • สหคลินิก ให้บริการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnetic Stimulation: TMS) และกายภาพบำบัดครบวงจร (Rehabilitation Center) รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น (Rukkhun Health Rehabilitation)” 

“รักษ์คุณ โฮมแคร์ และ รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น” เป็นสถานบริการเพื่อสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ดำเนินงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ทีมพยาบาลและนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง วัตถุประสงค์หลักของเรา คือ การดูแลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในทุกๆ ด้าน ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ หรือใกล้เคียงปกติในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

ติดต่อเรา