เนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) คืออะไร? สำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

 

เนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) คืออะไร ทำไมถถึงเป็นที่นิยม

เนอร์สซิ่งโฮมคืออะไร?

เนอร์สซิ่งโฮม เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกหรือบ้านพักสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน หลายๆ อาจจะคิดว่า คือบ้านพักคนชรา แต่ความจริงแล้วหน้าที่ของเนอร์สซิ่งโฮมมีมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุที่ผ่านการผ่าตัดที่ต้องการพักฟื้น ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่ต้องได้รับการดูแลและการทำกายภาพบำบัด โดยที่เนอร์สซิ่งโฮมจะมีทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำกายภาพ นักโภชนาการด้านอาหารและพนักงานที่ผ่านการอบรมดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วยังต้องดูแลสุขภาพใจให้ผู้สูงอายุอีกด้วย

ทำไมเนอร์สซิ่งโฮมถึงแตกต่างจากบ้านพักคนชรา

หลายคนไม่น้อยที่เข้าใจผิดว่าเนอร์สซิ่งโฮมนั้นเป็นสถานบริการที่ไม่มีความแตกต่างกับบ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งความจริงแล้วไม่จริงเลย เพราะเนอร์สซิ่งโฮมจะเน้นการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่เป็นทั้งสถานพยาบาลและดูแลผู้ป่วยพักฟื้น โดยจะแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ต้องการการดูแล 24 ชั่วโมง ไม่มีภาวะป่วยติดเตียง สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเอง
  • กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่แข็งแรง มีภาวะติดเตียง ป่วยเป็นโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องมีคนคอยดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งที่เนอร์สซิ่งโฮมจะเป็นสถานบริการที่คอยดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ โดยที่มีทีมงาน ทีมแพทย์ พยาบาลดูแลในความสะดวกอยู่ตลอดเวลา โดยที่นี่จะมีความสะดวกสบายกว่าบ้านพักคนชราตรงที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการดูแลครบครับเช่น รถเข็น กริ่งขอความช่วยเหลือ กล้องวงจรปิด ราวพยุง อุปกรณ์ช่วยชีวิต และรถพยาบาลที่สามารถพาไปรักษาได้ตลอดหากเกิดเหตุไม่คาดคิด มีสะดวกสบายไม่ต่างจากบ้านเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนจะถูกอบรมการดูแลเอาใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงอย่างใกล้ชิดและยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำเพื่อคลายเหงามีความสุขอีกด้วย ซึ่งที่เนอร์สซิ่งโฮมจะตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ป่วยระยะสั้นและระยะยาว

เนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home)

ทำไมเนอร์สซิ่งโฮมถึงเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน?

สาเหตุที่ธุรกิจประเภทเนอร์สซิ่งโฮมหรือบ้านดูแลผู้สูงอายุเป็นที่นิยมในปัจจุบันมาก ก็เกิดมาจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่นิยมทำงานนอกบ้านกันเยอะขึ้น ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นที่รักได้อย่างเต็มที่ หรือในบางครั้งผู้สูงอายุก็มีอาการป่วยที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด หรือจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอดเวลา ดังนั้นเนอร์สซิ่งโฮมจึงค่อนข้างตอบโจทย์การดูแลด้านนี้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เนอร์สซิ่งโฮมยังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มักจะอยู่เป็นโสดกับมากขึ้น และในกลุ่มคนที่วางแผนในอนาคตวัยชราไว้โดยที่ไม่อยากให้ลูกหลานต้องเป็นกังวล เป็นห่วง ไม่อยากรู้สึกว่าเป็นภาระ ก็จะเลือกใช้บริการเนอร์สซิ่งโฮมเป็นสถานที่พักพิงในยามชรา ซึ่งมีคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่แสดงเจตจำนงติดต่อขอเข้ารับบริการหลังเกษียณอายุจากการทำงาน แล้วย้ายมาอยู่ที่เนอร์สซิ่งโฮมหรือสถานบริการผู้สูงอายุต่างๆ เพื่อจะได้ใกล้ชิดทีมแพทย์ที่สามารถดูแลสุขภาพเราได้ มีสังคม มีเพื่อนฝูงได้เหมือนเดิม ไม่ต้องนั่งเดียวดายอยู่ที่บ้านเป็นต้น

ก่อนเข้าเนอร์สซิ่งโฮมต้องเตรียมตัวอย่างไร?

  • จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินเรื่องให้พร้อม เช่น เอกสารขอเข้ารับบริการ สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ และภาพถ่าย
  • คำนวณค่าใช้จ่าย เนอร์สซิ่งโฮมแต่ละแห่งจะมีค่าบริการที่แตกต่างกัน จุดนี้ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาเปรียบเทียบแต่ละที่ให้ดีว่า สถานบริการแห่งนี้เหมาะสมหรือไม่ มีบริการอะไรบ้างเพื่อจะได้เลือกสถานที่ดีที่สุดสำหรับท่านหรือคนที่ท่านรัก
  • ของใช้ส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการ เช่น ยาที่ทานประจำ แพมเพิสสำหรับผู้สูงอายุ
  • พูดคุยกับผู้สูงอายุหรือผู้ใช้บริการให้เข้าใจ ผู้สูงอายุบางคนไม่มีความตั้งใจหรือมาอยู่โดยสมัครใจ ดังนั้นการพูดคุยสำคัญมาก คุณไม่ควรพาท่านมาโดยไม่บอกล่วงหน้าเพราะอาจจะส่งผลสภาพจิตใจ หากคุณมีความจำเป็นที่ต้องให้ผู้สูงอายุที่บ้านมาเข้ารับการรักษาที่นี่จริงๆ ก็ควรชี้แจงให้ท่านเข้าใจ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งและความเข้าใจผิดของผู้สูงอายุเองว่าถูกทอดทิ้ง อาจจะก่อให้เกิดปัญหาซึมเศร้าในวัยชราตามมาได้

ไม่มั่นใจว่า สถานบริการนี้ผู้สูงอายุชอบหรือไม่ ควรทำอย่างไร ?

ก่อนตัดสินใจว่าที่ไหนดีที่สุด ในกรณีที่ท่านหาสถานบริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอันเป็นที่รักในบ้าน ไม่ควรตัดสินใจด้วยต้นเองโดยที่ไม่สอบถามความพอใจของผู้ใช้บริการเอง เนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้มาใช้บริการ ดังนั้นจึงควรใช้ความพอใจของผู้ใช้เป็นหลัก และควรพูดคุยให้ท่านเข้าใจ และยอมเข้ามาอยู่ด้วยความเต็มใจเรื่องนี้สำคัญมากๆ เลยค่ะเพราะผู้สูงอายุหลายๆ ท่านจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวอย่างแน่นแฟ้น การย้ายท่านออกมาอยู่ในสถานที่ใหม่ ลูกหลานจะต้องให้ความสนใจและใส่ใจมากๆ ไม่ควรปล่อยให้ท่านรู้สึกเหงา ให้ท่านรู้สึกปลอดภัยว่าครอบครัวไม่ได้ทอดทิ้งท่านและสามารถมาหาท่านได้บ่อยตามที่ท่านต้องการ

ในช่วงระยะแรกลูกหลายอาจจะต้องมาเยี่ยมผู้สูงอายุบ่อยๆ สอบถามความพอใจเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ว่าชอบหรือไม่ หรืออาจจะลองใช้บริการแบบระยะสั้นๆ ดูก่อนว่า สถานที่แห่งนี้ดีหรือไม่ หากถูกใจ บริการดีค่อยใช้บริการแบบระยะยาว

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่นๆ

หากสนใจหรืออยากสอบถามบริการ สามารถสอบถามได้ที่ รักษ์คุณ โฮมแคร์ & รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น

เบอร์โทรศัพท์ 062-442-5962 

เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

Line รักษ์คุณ โฮมแคร์: @rukkhun.hc (มี @)

เพิ่มเพื่อน

Facebook Page: รักษ์คุณ โฮมแคร์

รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น Rukkhun Health Rehabilitation Rukkhun Home Care รักษ์คุณ โฮมแคร์
บริการ รักษ์คุณ โฮมแคร์ เป็นสถานบริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ ผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังอาการเจ็บป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ทีมผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้บริการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION: TMS) และกายภาพบำบัดครบวงจร (REHABILITATION CENTER) พร้อมให้คำปรึกษาตรวจและรักษาโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่นี่เราให้เป็นมากกว่าสถานบริการพยาบาลเพราะเราเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่รักในการบริการพร้อมดูแลผู้สูงวัยทุกท่านประดุจญาติผู้ใหญ่ของตนเอง มีบริการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยทั่วไปในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตรวจวัดความดัน ชีพจร อุณหภูมิ ออกซิเจน กายภาพบำบัด ดูแลสุขภาพตามคำสั่งแพทย์ บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างที่มีทีมดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ รวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงวัย นอกจากนี้เราก็ใส่ใจด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยการติดกล้องวงจรปิดทุกจุดในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง