ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุอันตรายหรือไม่ ป้องกันอย่างไร?

“ภาวะสับสนเฉียบพลัน” เป็นภาวะที่ผู้สูงอายุในหลายๆ ครอบครัวกำลังประสบปัญหาอยู่ โดยอาการของภาวะนี้จะส่งผลให้ ผู้สูงอายุมักไม่ให้ความสนใจกับการตอบคำถาม ถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่าย อาจจะวุ่นวายหรือซึมหลับมากก็ได้ อาการมักเป็นๆ หายๆ มักเป็นช่วงพลบค่ำหรือกลางคืน พูดจาคนละเรื่อง หลงวัน จับต้นชนปลายไม่ถูก มีความสับสนมากๆ อย่างไรก็ดี ภาวะนี้เป็นกรณีเร่งด่วนที่บุตรหลานไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด

ภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุอันตรายหรือไม่ ป้องกันอย่างไร?

“ภาวะสับสนเฉียบพลัน” คืออะไร และมีสาเหตุมาจากอะไร?

ภาวะ Delirium คือ ภาวะที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ โดยมาจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานานหรือหลังการพักฟื้นที่โรงพยาบาล มักมีอาการไม่คงที่ ความอันตรายของภาวะนี้อาจทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า อาการหลงลืมแย่ลง และเป็นเหตุให้ เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ง่ายขึ้น เกิดภาวะทุพพลภาพ เสี่ยงต่อกระดูกหักตามมาอาจส่งผลต่อการฟื้นฟูโดยรวมและทำให้อาการป่วยทรุดลงได้ในที่สุด

สาเหตุของภาวะนี้ เกิดได้จาก…

อาการสับสนเฉียบพลันถือเป็นภาวะค่อนข้างเร่งด่วนที่ต้องไปพบแพทย์  เนื่องจากเกิดจากความผิดปกติบางอย่างของร่างกายที่ซ่อนอยู่  ซึ่งไม่ได้เกิดจากโรคทางจิตใจเสมอไปหากแต่เป็นความผิดปกติทางกายที่สำคัญที่มักเป็นสาเหตุของอาการนี้

อาการทางกายดังกล่าว ประกอบด้วย

  • ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมอยู่เดิม

จะยิ่งมีโอกาสเกิดอาการสับสนเฉียบพลันได้ง่าย  ในบางรายแค่เปลี่ยนผู้ดูแลหรือย้ายมานอนในโรงพยาบาลก็ทำให้มีอาการสับสนได้เช่นเดียวกัน

  • โรคติดเชื้อ

โดยไม่จำเป็นตัองติดเชื้อในสมองเพียงอย่างเดียว ผู้สูงอายุอาจติดเชื้อที่อื่นก็ได้ เช่น ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อที่ปอด เป็นต้น

  • รับประทานยาหลายชนิด

เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ยิ่งถ้ารับประทานยาหลายชนิด ยิ่งมีโอกาสเกิดสูงที่จะเกิดภาวะนี้ รวมไปถึงการปรับขนาดยาก็สามารถทำให้ผู้สูงวัยเกิดความสับสนเฉียบพลันได้

  • โรคอื่นๆ

เช่น โรคหัวใจวาย หัวใจสูบฉีดเลือดไม่ดี ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เป็นต้น

 

ลักษณะอาการ

ภาวะสับสนเช่นนี้ เป็นภาวะที่เกิดบ่อยในผู้สูงอายุ จากสถิติพบว่าผู้สูงอายุ ราว 70% จะมีภาวะดังกล่าวแต่จะเป็นช่วงๆ ไม่ใช่ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่จะมีอาการคุยไม่รู้เรื่องสับสนในเรื่องของวัน เวลา และสถานที่ มีอาการเห็นภาพหลอนที่คนอื่นไม่เห็น เช่น เห็นญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้ว สมาธิไม่ดี ไม่หลับไม่นอนแต่ในทางกลับกันผู้สูงอายุบางคนจะมีอาการนอนหลับมากขึ้น ซึม พูดน้อยลง เป็นต้น

โดยลักษณะอาการนี้ ผู้สูงอายุยังมีระดับความรู้สึกตัวยังปกติ อีกทั้งอาการเกิดขึ้นเร็วและเกิดขึ้นในลักษณะขึ้นๆ ลงๆ นอกจากนี้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสับสนจะมีความตั้งใจในการรับรู้เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงจะเป็นผู้ป่วยสับสนเฉียบพลัน

  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

  • มีภาวะสมองเสื่อม หรือโรคสมองอื่นๆ

  • มีอารมณ์ซึมเศร้า

  • มีการมองเห็น หรือการได้ยิน ผิดปกติ

  • ติดสุรา รวมถึง สูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง

แนวทางการดูแลและป้องกันภาวะอาการนี้ให้ผู้สูงอายุ

1.พยายามให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมระหว่างวันด้วยตนเอง

อาจเป็นการรับผิดชอบตนเองง่าย ๆเช่น อาบน้ำเอง แต่งตัวเอง ตักข้าวเอง เป็นต้น เพื่อกระตุ้นสมองและร่างกายของผู้ป่วยให้ได้ทำงานมากขึ้น

2.ดูแลเรื่องยาของผู้สูงอายุให้ดี

เรื่องนี้บุตรหลานควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากผู้สูงอายุได้รับยาที่หลายชนิดและมากจนเกินไป อาจทำให้ภาวะของสมองทำงานผิดปกติได้

3.อาหารการกิน

เป็นอีกปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญ เพราะลูกหลานต้องดูแลให้ผู้สูงวัยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะกับวัย สารอาหารดังกล่าวจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและบำรุงระบบต่างๆ ในร่างกาย รวมไปถึงระบบประสาทให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

4.เรื่องการมองเห็นและการได้ยิน

หากผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องความสามารถของระบบต่างๆ ก็ให้ท่านสวมแว่นสายตาและเครื่องช่วยฟัง เพราะจะทำให้มองเห็นและได้ยินดีขึ้น ทำให้สามารถรับรู้เหตุการณ์รอบตัวได้มากขึ้น

5.กระตุ้นเรื่องการจำวันและเวลา

เช่น จัดตารางกิจวัตรประจำวันให้ผู้สูงอายุทำเป็นปกติ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบ่อย เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุสับสน

อย่างไรก็ดี จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ภาวะสับสนเฉียบพลัน เช่นนี้เป็นสิ่งที่บุตรหลานไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะจะส่งปัญหาสุขภาพอีกหลายๆ อย่างให้กับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี หากผู้สูงอายุท่านใดมีความเสี่ยง หรือมีอาการที่น่าสงสัย บุตรหลานควรรีบพาไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางรักษาที่ถูกต้องต่อไป


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่นๆ

หากสนใจหรืออยากสอบถามบริการ สามารถสอบถามได้ที่ รักษ์คุณ โฮมแคร์ & รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น

เบอร์โทรศัพท์ 062-442-5962 

เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

Line รักษ์คุณ โฮมแคร์: @rukkhun.hc (มี @)

เพิ่มเพื่อน

Facebook Page: รักษ์คุณ โฮมแคร์

รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น Rukkhun Health Rehabilitation Rukkhun Home Care รักษ์คุณ โฮมแคร์
บริการ รักษ์คุณ โฮมแคร์ เป็นสถานบริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ ผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังอาการเจ็บป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ทีมผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้บริการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION: TMS) และกายภาพบำบัดครบวงจร (REHABILITATION CENTER) พร้อมให้คำปรึกษาตรวจและรักษาโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่นี่เราให้เป็นมากกว่าสถานบริการพยาบาลเพราะเราเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่รักในการบริการพร้อมดูแลผู้สูงวัยทุกท่านประดุจญาติผู้ใหญ่ของตนเอง มีบริการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยทั่วไปในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตรวจวัดความดัน ชีพจร อุณหภูมิ ออกซิเจน กายภาพบำบัด ดูแลสุขภาพตามคำสั่งแพทย์ บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างที่มีทีมดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ รวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงวัย นอกจากนี้เราก็ใส่ใจด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยการติดกล้องวงจรปิดทุกจุดในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง