5 กิจกรรม ฟื้นฟูสมองเสื่อมและความจำในผู้สูงอายุ

“ฟื้นฟูสมอง” เป็นขั้นตอนของการรักษาอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยในโรคสมองเสื่อมและหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตก เนื่องจากลักษณะอาการของโรคเหล่านี้จะส่งผลต่อสมองของผู้สูงอายุโดยตรง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม หลังจากการรักษาจากแพทย์ในโรงพยาบาล เราจึงจำเป็นต้องหากิจกรรมมาช่วยฟื้นฟูให้กับผู้สูงอายุนั่นเอง เพราะนอกจากผู้สูงอายุจะมีระบบประสาทที่ดีขึ้นแล้ว ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้วัยขึ้นอีกด้วย

5 กิจกรรม ฟื้นฟูสมองเสื่อมและความจำในผู้สูงอายุ

“ฟื้นฟูสมอง” สำคัญอย่างไร ทำไมผู้สูงอายุต้องเข้ารับการบำบัด?

เมื่อผู้สูงวัยที่มีภาวะของโรคสมองเสื่อมหรือได้รับความเสียหายทางระบบประสาทและสมอง นอกจาก การได้รับการดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจจากลูกหลานและคนในครอบครัวแล้วนั้น การได้รับการตรวจประเมินภาวะทางด้านร่างกาย ด้านความจำ และอารมณ์ ก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการฟื้นฟูเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างภาวะทางจิตใจและทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรคทางสมองที่มักพบในผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยสูงอายุโรคทางสมองส่วนใหญ่ นอกจากโรคสมองเสื่อมแล้ว ก็ยังสามารถพบภาวะโรคอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มหลอดเลือดสมองตีบและกลุ่มหลอดเลือดสมองแตก นั่นเอง และหากผู้ป่วยหลอดเลือดสมองทั้งสองกลุ่มผ่านพ้นช่วงวิกฤติแล้ว สมองจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วและทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าผู้ป่วยได้รับการดูแลและการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม

จุดประสงค์ของกิจกรรมในการฟื้นฟู

  • ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันกับครอบครัวได้เป็นปกติ
  • สมองและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นและพัฒนาความสามารถในระยะยาว
  • ผู้ป่วยสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ
 

5 กิจกรรม ช่วยฟื้นฟูระบบสมองของผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมและโรคสมองอื่นๆ

1.ให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำวันด้วยตนเอง

เช่น กิจวัตรประจำวันพื้นฐานที่แบ่งไปตามความสามารถของผู้ป่วย ซึ่งอาจจะเป็นการสวมเสื้อผ้า การอาบน้ำ รับประทานอาหาร ฯลฯ ที่ถือว่าเป็นการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระพอสมควรภายในบ้านหรือที่พักอาศัย

2.ส่งเสริมด้านภาษาทั้งเขียนและพูด

โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการฟื้นฟูและทดสอบผู้สูงอายุเบื้องต้น ในเรื่องของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการแสดงท่าทาง เนื่องจากผู้สูงอายุที่ป่วยโรคทางระบบสมองหรือประสาท ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มอาการที่เกิดจากความเสียหายจากเส้นประสาท จึงทำให้นึกช้า พูดไม่ทันตามที่คิด สับสน เป็นต้น กิจกรรมที่สูกหลานควรส่งเสริมอาจะเป็นการนำรูปตัวอักษรไทยมาให้ท่านดู ประสมคำ นำอักษรมาประสมสระ เป็นต้น และอาจทำกายภาพบำบัดให้ท่านช่วงปากเพื่อให้ขยับได้ง่ายขึ้น

3. กิจกรรมบำบัดด้วยการรับรู้ตามความเป็นจริง

โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมบำบัดที่ช่วยส่งเสริมการรับรู้ ความเป็นจริง เช่น วัน เวลา สถานที่ บุคคล พฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวใหม่อีกครั้งหนึ่ง บุตรหลานอาจจะต้องหาเวลาว่างที่มีร่วมกันในครอบครัว นั่งคุยกับผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆ ในอดีต การพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญหรือมีชื่อเสียง หรือชีวประวัติของตนเอง เป็นต้น

4. กิจกรรมบำบัดด้วยการกระตุ้นการรู้คิด

โดยเป็นการส่งเสริมให้ใช้กระบวนการประมวลผลข้อมูลมากกว่าความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับ “ใบหน้า” จะมีคำถามให้ตอบว่า “ใครดูอ่อนที่สุด”ซึ่งอาจใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นส่วนเสริมได้ด้วย โดยบุตรหลานอาจจะนำการใช้ reality orientation board มาบำบัดร่วมด้วยเพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

5. กิจกรรมบำบัดทักษะทางด้านการจัดการ

กระตุ้นการคิด ตัดสินใจด้วยกิจกรรมจัดของในบ้าน คำนวนค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ต่างๆ โดยกิจกรรมเช่นนี้จะส่งผลให้ผู้สูงวัยสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ทั้ง 5 กิจกรรมฟื้นฟูระบบสมองนี้เป็นเพียงกิจกรรมที่บำบัดผู้สูงอายุทางกายเท่านั้น สิ่งสำคัญคือบุตรหลานในครอบครัวต้องคอยดูแลผู้สูงอายุทางด้านจิตใจร่วมด้วย เพราะการที่ผู้สูงอายุต้องสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายไปแบบกระทันหันนั้น จะส่งผลให้ท่านเกิดภาวะซึมเศร้าได้ ร่วมถึงมีอารมณ์ที่แปรปรวน ดังนั้น สมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงต้องทำความเข้าใจ และคอยให้กำลังใจผู้สูงอายุในการบำบัด เพื่อที่ท่านจะได้รู้สึกถึงความรักและมีคุณค่าต่อครอบครัวด้วย


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่นๆ

หากสนใจหรืออยากสอบถามบริการ สามารถสอบถามได้ที่ รักษ์คุณ โฮมแคร์ & รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น

เบอร์โทรศัพท์ 062-442-5962 

เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

Line รักษ์คุณ โฮมแคร์: @rukkhun.hc (มี @)

เพิ่มเพื่อน

Facebook Page: รักษ์คุณ โฮมแคร์

รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น Rukkhun Health Rehabilitation Rukkhun Home Care รักษ์คุณ โฮมแคร์
บริการ รักษ์คุณ โฮมแคร์ เป็นสถานบริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ ผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังอาการเจ็บป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ทีมผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้บริการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION: TMS) และกายภาพบำบัดครบวงจร (REHABILITATION CENTER) พร้อมให้คำปรึกษาตรวจและรักษาโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่นี่เราให้เป็นมากกว่าสถานบริการพยาบาลเพราะเราเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่รักในการบริการพร้อมดูแลผู้สูงวัยทุกท่านประดุจญาติผู้ใหญ่ของตนเอง มีบริการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยทั่วไปในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตรวจวัดความดัน ชีพจร อุณหภูมิ ออกซิเจน กายภาพบำบัด ดูแลสุขภาพตามคำสั่งแพทย์ บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างที่มีทีมดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ รวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงวัย นอกจากนี้เราก็ใส่ใจด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยการติดกล้องวงจรปิดทุกจุดในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง