เส้นเลือดในสมองตีบ อาการเริ่มแรก คืออะไร รู้ไว้ จะได้รักษาทัน

เส้นเลือดในสมองตีบ อาการเริ่มแรก ในผู้สูงอายุเป็นอย่างไร? เป็นคำถามที่บุตรหลานหลายคนค่อนข้างสงสัย ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเฝ้าระวังให้กับผู้สูงอายุ โรคเส้นเลือดสมอง นั้น ไม่ว่าจะเป็น เส้นเลือดตัน เส้นเลือดแตก หรือ เส้นเลือดตีบ ก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุทั้งสิ้น เพราะอาการที่รุนแรง ก็สามารถทำให้ผู้สูงอายุเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้เลย ซึ่งก็ถือว่าส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของท่านมากๆ นั่นจึงเป็นสัญญาณที่ดีดังกล่าวที่บุตรหลานจะทำความเข้าใจในอาการแรกเริ่มของโรคนี้ เพื่อเฝ้าระวังอาการต่อๆ ไปอีกในอนาคตนั่นเอง

เส้นเลือดในสมองตีบ อาการเริ่มแรก คืออะไร รู้ไว้ จะได้รักษาทัน

เส้นเลือดในสมองตีบ อาการเริ่มแรก ในผู้สูงอายุเป็นอย่างไร อันตรายขนาดไหน?

แม้จะดูแลผู้สูงอายุได้อย่างดีแล้ว แต่โรคหลอดเลือดในสมองตีบ ยังคงเป็นภัยที่ลูกหลานควรเฝ้าระวัง เพราะสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งหากท้ายที่สุดแล้ว ผู้สูงวัยเป็นผู้ป่วยในภาวะนี้ขึ้นมาก็จะส่งผลให้พวกท่านเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

เส้นเลือดในสมองตีบ คือ…

โรคเส้นเลือดในสมองตีบ (Ischemic Stroke) เป็นภาวะที่สมองขาดออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยง โดยเกิดการหนาตัวของผนังหลอดเลือดจากการมีไขมันมาสะสมตามผนังหลอดเลือด ส่งผลให้เลือดไหลผ่านไปได้น้อยลง ซึ่งถ้าเกิดการสะสมและหนามาก จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ เกิดความเสียหายต่อบริเวณนั้นๆ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอวัยวะและระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายได้   ซึ่งในบางรายอาจกลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือมีอาการผิดปกติ เช่น ตามองไม่เห็น ชาครึ่งซีก เป็นต้น แต่หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะมีโอกาสลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 

เส้นเลือดสมองตีบ เกิดจาก..

โรคหรือภาวะหลอดเลือดในสมองผิดปกติ เราพบได้ตั้งแต่อายุ 20, 30, 40 ไปจนถึงวัยกลางคน ไปจนถึงผู้สูงอายุ สาเหตุรูปแบบของการผิดปกติ มันมีความแตกต่างกันหลายรูปแบบ

แต่สำหรับในผู้สูงอายุจะเป็นลักษณะของความเสื่อมเนื่องด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ความเสื่อมของร่างกายทำให้ผนังของหลอดเลือดนั้นมีความแข็งแรงลดลงและเสียความยืดหยุ่นไป ทั้งนี้จะมีภาวะอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ความดัน โรคเลือด เป็นต้น

เส้นเลือดสมองตีบในผู้สูงอายุ อาการเริ่มต้น..

อาการเริ่มต้นโดยหลัก ๆ นั้น มักเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ ซึ่งอาการที่แสดงออกมาในผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากความรุนแรงและจุดที่เสียให้ในสมองไม่เหมือนกันนั่นเอง

ซึ่งอาการเริ่มต้นสามารถแบ่งได้หลายแบบด้วยกัน เช่น

  • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ (ส่วนใหญ่มักเกิดแบบกะทันหัน)
  • ชาบริเวณใบหน้าและแขนขา
  • พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ลิ้นแข็ง กลืนลำบาก
  • ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน
  • เดินเซ ทรงตัวลำบาก

แนวทางการรักษาผู้ป่วยสูงอายุในโรคเส้นเลือดสมองตีบ จาก รักษ์คุณ โฮมแคร์

สำหรับแนวทางการรักษาจากทาง รักษ์คุณ นั้น จะแบ่งได้ออกเป็น 3 วิธีหลัก ซึ่งจำแนกมาจากความเสียหายของเส้นเลือดของผู้สูงอายุท่านนั้นๆ โดย 3 วิธีหลักดังกล่าวประกอบด้วย

1. เครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS)

สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ทาง รักษ์คุณ โฮมแคร์ จะมีบริการ เครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งใช้หลักการการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อรักษาผู้สูงอายุ โดยจะอาศัยหลักการของ Faraday เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด (หัว Coil ของเครื่อง) จะเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ผ่านกะโหลกศีรษะ ลงไปกระตุ้น ตัวกลางที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ คือ เซลล์ประสาท โดยเครื่องกระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีวิธีการรักษาโดยนำหัวส่งคลื่นแม่เหล็ก มาวางที่ศีรษะแขนหรือขาหรือจุดที่ต้องการรักษา วิธีการดังกล่าวไม่ทำผู้เข้ารับการรักษาเจ็บหรือเกร็งใดๆ เพราะกระบวนการรักษานั้นไม่มีการผ่าตัด หรือฉีดสิ่งใดเข้าสู่ร่างกาย ทำให้ในขณะที่ กระตุ้นเซลล์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ป่วยอาจรู้สึกถึงการกระตุกของกล้ามเนื้อบ้าง แต่จะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยแต่อย่างใด

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี TMS คือ..

 ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก โดยอาจจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยที่มีอาการทางระบบประสาทคงที่อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์เป็นต้นไป หรือแพทย์อนุญาตให้เริ่มทำกายภาพบำบัดแล้ว และไม่เคยมีอาการชักเกร็งมาก่อน เนื่องจากการทำ TMS เป็นทางเลือกที่สามารถทำควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัดได้ เนื่องจากเป็นวิธีที่เสมือนตัวเร่งในการช่วยกระตุ้นทำให้เซลล์สมองรอบ ๆ ส่วนที่ตาย กลับมาสั่งการได้ดีขึ้น

2. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

เครื่องกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า PMS มีหลักการทำงาน คือ เครื่องจะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความแรงสูง ทะลุผ่านเสื้อผ้าลงไปจนถึงกระดูกหรือกล้ามเนื้อชั้นลึก ๆ ซึ่งเครื่องจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดเกิดการหดและคลายตัวสลับกันตามความถี่ที่กำหนดไว้ คล้ายกับการสั่นที่กล้ามเนื้อ จึงช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในบริเวณที่ถูกกระตุ้นนั่นเอง และยังนอกจากนี้ PMS ยังช่วยฟื้นฟูความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาท ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของระบบประสาทที่ผิดปกติให้กลับมาเป็นปกติได้ ซึ่งจะช่วยลดอาการเจ็บปวดเรื้อรังของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

3. การทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด

สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ คือ ผู้ที่ผ่านช่วงของภาวะอาการเส้นเลือดสมองตีบมาแล้ว หรือ กำลังประสบอยู่ ทาง รักษ์คุณ โฮมแคร์ จะมีบริการ กายภาพบำบัดผู้สูงอายุแบบเฉพาะทาง มาเพื่อใช้ฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะเส้นเลือดสมองตีบโดยเฉพาะ ซึ่งจะถูกรักษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมนักกายภาพที่ชำนาญเพื่อความปลอดภัยในทุกขั้นตอนและผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังรวมไปถึง การรักษาแบบอรรถบำบัด ที่จะช่วยปรับวิธีการบำบัดให้สอดคล้องตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละรายโดยแก้ไขความบกพร่องกับกระบวนการพูด ระบบภาษา การทำงานของอวัยวะในช่องปาก คอ หลอดอาหารช่วงต้นให้ทำงานได้ดีมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ดี อาการแรกเริ่มก็ยังถือเป็นสัญญาณที่เสี่ยงอันตรายเกินไป แนะนำให้บุตรหลานคอยหมั่นสังเกตผู้สูงวัยอยู่เสมอว่ามีอาการที่บ่งบอกถึงการเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารที่ไขมันสูง การสูบบุหรี่ และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันอีกทางหนึ่งและเพื่อให้รู้เท่าทันก่อนสาย


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่นๆ

หากสนใจหรืออยากสอบถามบริการ สามารถสอบถามได้ที่ รักษ์คุณ โฮมแคร์ & รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น

เบอร์โทรศัพท์ 062-442-5962 

เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

Line รักษ์คุณ โฮมแคร์: @rukkhun.hc (มี @)

เพิ่มเพื่อน

Facebook Page: รักษ์คุณ โฮมแคร์

รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น Rukkhun Health Rehabilitation Rukkhun Home Care รักษ์คุณ โฮมแคร์
บริการ รักษ์คุณ โฮมแคร์ เป็นสถานบริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ ผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังอาการเจ็บป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ทีมผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้บริการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION: TMS) และกายภาพบำบัดครบวงจร (REHABILITATION CENTER) พร้อมให้คำปรึกษาตรวจและรักษาโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่นี่เราให้เป็นมากกว่าสถานบริการพยาบาลเพราะเราเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่รักในการบริการพร้อมดูแลผู้สูงวัยทุกท่านประดุจญาติผู้ใหญ่ของตนเอง มีบริการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยทั่วไปในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตรวจวัดความดัน ชีพจร อุณหภูมิ ออกซิเจน กายภาพบำบัด ดูแลสุขภาพตามคำสั่งแพทย์ บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างที่มีทีมดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ รวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงวัย นอกจากนี้เราก็ใส่ใจด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยการติดกล้องวงจรปิดทุกจุดในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง