ไขข้อสงสัย! ทำไม “บ้านดูแลผู้สูงอายุ” จึงเหมาะกับผู้สูงวัย

“บ้านดูแลผู้สูงอายุ” หลายคนอาจทราบถึงการมีอยู่ของของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเช่นนี้อยู่ แต่อาจยังไม่ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นี้มากเพียงพอ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อเข้าใจผิดที่คิดว่าการพาพ่อแม่มาที่สถานดูแลผู้สูงอายุเป็นการผลักภาระและทำหน้าที่ลูกได้ไม่ดีอีกด้วย อย่างไรก็ดี ชุดความคิดนี้ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใด ซึ่งทุกคนต้องทำความเข้าใจสาเหตุและประโยชน์ที่แท้จริงที่ผู้สูงอายุและครอบครัวจะได้รับจาก “โฮมแคร์” หรือ สถานที่ดูแลผู้สูง เช่นนี้ว่ามีอะไรบ้างเพื่อปรับความคิดใหม่เกี่ยวกับประเด็นนี้

ไขข้อสงสัย! ทำไม "บ้านดูแลผู้สูงอายุ" จึงเหมาะกับผู้สูงวัย

“บ้านดูแลผู้สูงอายุ” คืออะไรกันแน่ ทำความเข้าใจใหม่ให้ถูกต้อง

โฮมแคร์” หรือ “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” มีบทบาทและหน้าที่ที่สามารถเข้าใจได้ตามชื่อ นั่นคือเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับครอบครัวใดก็ตามที่ไม่มีความสามารถหรือไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ก็สามารถพาผู้สูงอายุเหล่านั้น มาเข้ารับบริการกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ตามความต้องการ

อย่างไรก็ดี บุตรหลานต้องทำความเข้าใจก่อนด้วยว่า “การไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ” ไม่ใช่เรื่องที่ผิดบาป เนื่องจากแต่ละคนนั้นมีชีวิตประจำวันที่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้สูงอายุหลายๆ ท่านมีลักษณะอาการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุในกลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัลไซเมอร์ และผู้สูงอายุที่ต้องทำกายภาพบำบัด เป็นต้น ซึ่งครอบครัวอาจไม่มีความรู้และความเข้าใจทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการเหล่านั้นมากพอก็อาจจะดูแลได้ไม่เต็มที่ อีกประเด็นคือ ถ้าหากในขณะที่บุตรหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และจำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านลำพัง ก็อาจเกิดอุบัติเหตุหรืออาการของโรคประจำตัวเกิดขึ้นมาได้ การพาท่านมาฝากไว้ในสถานที่ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ดูแลที่เข้าใจปัญหาของผู้สูงอายุก็จะทำให้พวกท่านปลอดภัยกว่า นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม บุตรหลานควรนำผู้สูงอายุมายังสถานดูแลผู้สูงวัย

ประโยชน์จากบริการที่สถานดูแลผู้สูงอายุ

การรักษาอาการเจ็บป่วย

เมื่อถึงคราวต้องล้มหมอนนอนเสื่อ ครั้นจะให้ลูกหลานมาดูแลตลอดเวลาก็สามารถทำได้ แต่อย่าลืมว่าอาการป่วยบางครั้งมองด้วยตาเปล่าไม่ได้ ทำให้ต้องได้รับการการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการตรวจเช็กสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เช่น

  • การดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคเฉพาะทาง

เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคความดัน อัลไซเมอร์ เป็นต้น เนื่องจากผู้ป่วยในโรคเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องถูกดูแลแบบเฉพาะทาง สถานดูแลบางแห่งจึงมีบริการนี้ด้วยนั่นเอง เพื่อให้ทางครอบครัวได้มั่นใจว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและดีที่สุด

  • ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม จนต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวตลอดเวลาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

  • กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ

เป็นการกายภาพบำบัดที่เน้นพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น ออกกำลังกาย บริหารกล้ามเนื้อ ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เสริมการรักษา

  • กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาว่าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม  ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลาย และพัฒนาร่างกาย ให้มีความสดชื่นและให้ผู้สูงอายุมีความตื่นตัวอยู่เสมอ

การดูแลความปลอดภัย

คงไม่มีลูกหลานคนไหนไม่อยากดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าหรอก เพียงแต่ต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ สำหรับบ้านที่มีคนชราต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา ครั้นจะจ้างคนทั่วไป ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถดูแลได้ดีหรือไม่ มีประสบการณ์ไหม ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ต้องได้รับการดูแลจากคนที่รู้ เข้าใจ และมีความชำนาญเฉพาะทาง อีกทั้งระบบการดูแลความปลอดภัย อาทิ สัญญาณขอความช่วยเหลือ กล้องวงจรปิด ระบบการป้องกันอันตรายต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมนันทนาการพัฒนาความจำ

หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าแท้จริงแล้ว Homecare ไม่ได้น่าเบื่อหน่ายอย่างที่คิด เพราะในแต่ละวันเขาจะมีกิจกรรมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ อาทิ ฝึกความจำ การใช้ความคิด รวมถึงการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น การทำอาหาร การแต่งหน้าทำผม วาดรูประบายสี การเล่นไพ่ เป็นต้น ให้ผู้สูงอายุเลือกใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่ชอบหรือสนใจ อีกทั้งยังได้พบเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งจะลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้อีกด้วย

 

เลือก “สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ” เลือกอย่างไรดีให้ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ

  • มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้สูงอายุหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ

ที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุทั้งที่เป็นคนทั่วไปและผู้ป่วย จะได้รับการรักษา เยียวยาในลักษณะที่ควร

  • คอยให้การดูแลด้านโภชนาการ

โดยสารอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับต่อวันจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แต่จะต้องคอยเอาใจใส่ไปด้วยว่าสิ่งใดที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นควรหรือไม่ควรรับประทาน เพื่อให้ถูกต้องตามหลักสุขภาพที่สอดคล้องกับแต่ละคน

  • คอยจัดการและดูแลเกี่ยวกับสุขอนามัย

ทั้งในด้านความเป็นอยู่อย่างที่นอน หมอน เสื้อผ้า และในด้านของสุขภาพร่างกาย เช่น เส้นผมหรือเล็บ ที่ต้องคอยเล็มออกอยู่เรื่อย ๆ เป็นต้น

  • มีการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

ให้ปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว ช่วยให้ผู้สูงอายุมีเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางด้านสังคมร่วมกันกับผู้อื่นในทางที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของผู้สูงอายุแต่ละคนอีกด้วย

  • ให้ความสบายใจแก่ครอบครัวและญาติในด้านความปลอดภัย

เช่น มีกล้องวงจร และมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้

และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความสำคัญเกี่ยวกับบ้านดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงแนวทางในการมองหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดีๆ มาเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการเลือกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ในเรื่องของแง่คิดก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ การที่บุตรหลานดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่หากในยามที่ไม่มีใครในบ้านที่มีเวลาและสะดวกที่จะดูแลบุตรท่านที่บ้านและนำท่านมาฝากที่สถานดูแลผู้สูงอายุนั้น ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะเป็นการนำมาฝากเพื่อดูแลท่านชั่วครู่ยามเท่านั้น ไม่ได้ผลักท่านออกจากบ้านตามที่คิด ดังนั้น บุตรหลานจึงควรปรับแง่คิดใหม่เพื่อผลดีของคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุท่านนั้นๆ เอง


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่นๆ

หากสนใจหรืออยากสอบถามบริการ สามารถสอบถามได้ที่ รักษ์คุณ โฮมแคร์ & รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น

เบอร์โทรศัพท์ 062-442-5962 

เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

Line รักษ์คุณ โฮมแคร์: @rukkhun.hc (มี @)

เพิ่มเพื่อน

Facebook Page: รักษ์คุณ โฮมแคร์

รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น Rukkhun Health Rehabilitation Rukkhun Home Care รักษ์คุณ โฮมแคร์
บริการ รักษ์คุณ โฮมแคร์ เป็นสถานบริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ ผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังอาการเจ็บป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ทีมผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้บริการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION: TMS) และกายภาพบำบัดครบวงจร (REHABILITATION CENTER) พร้อมให้คำปรึกษาตรวจและรักษาโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่นี่เราให้เป็นมากกว่าสถานบริการพยาบาลเพราะเราเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่รักในการบริการพร้อมดูแลผู้สูงวัยทุกท่านประดุจญาติผู้ใหญ่ของตนเอง มีบริการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยทั่วไปในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตรวจวัดความดัน ชีพจร อุณหภูมิ ออกซิเจน กายภาพบำบัด ดูแลสุขภาพตามคำสั่งแพทย์ บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างที่มีทีมดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ รวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงวัย นอกจากนี้เราก็ใส่ใจด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยการติดกล้องวงจรปิดทุกจุดในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง