• ให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ ผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังอาการเจ็บป่วย
  • ดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการสม่ำเสมอ และให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ทีมนักกายภาพบำบัด ทีมผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  • ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยทั่วไปในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • ตรวจวัดความดัน ชีพจร อุณหภูมิ ออกซิเจน และดูแลสุขภาพตามคำสั่งแพทย์
  • กิจกรรมสันทนาการ ฟื้นฟูสมองและสภาพจิตใจ
  • ดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง
  • กิจกรรมบริเวณสวนหย่อม เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและสัมผัสแสงแดดธรรมชาติ
  • กิจกรรมสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมตามเทศกาล ทำบุญตักบาตร
  • บริการซักเสื้อผ้า เครื่องนอน และทำความสะอาดบริเวณห้องพัก
  • กล้องวงจรปิดทุกจุดเพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง

บทความจากเรา