รักษ์คุณโฮมแคร์ กับ 4 บริการที่เหมาะกับผู้สูงวัยในปัจจุบัน

รักษ์คุณโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ครบครันไปด้วยทรัพยากรและอุปกรณ์ที่ดีและมีมาตรฐาน เป็นที่ทราบกันว่าประเทศของเรานั้นกำลังจะเข้าสู่ Aging Society หรือ สังคมผู้สูงอายุ ที่ทุกคนได้ยินกันมามากพอสมควร จากคำนิยามเราเข้าใจว่า ‘สังคมสูงวัย’ คือ สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิด และจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุในจำนวนเหล่านี้อาจอยู่ในครอบครัวที่บุตรหลานไม่มีเวลาดูแล และอาจจำใจต้องทิ้งผู้สูงวัยไว้ที่บ้านลำพัง จึงอาจสร้างความกังวลว่าในขณะที่ตนเองไม่อยู่จะมีเหตุร้ายต่อผู้สูงวัยที่บ้านหรือไม่

รักษ์คุณโฮมแคร์ กับ 4 บริการที่เหมาะกับผู้สูงวัยในปัจจุบัน

รักษ์คุณโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันที่สุด

จากที่กล่าวไปข้างต้นว่า สังคมไทยของเรานั้นกำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน และมีอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน อัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 7 ขึ้นไป ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่คนไทยอย่างเราจะต้องตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์นี้ เนื่องจากสังคมไทยกำลังจะเข้าสังคมผู้สูงอายุในปี 2568 หรืออีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้าแล้ว ตามสถิติต่างๆ จะเป็นไปได้ที่เราคนไทยจะต้องเตรียมการรับมือในสถานการณ์ดังต่อไปนี้อย่างเร่งด่วน

ทำไม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จึงสำคัญสำหรับผู้สูงวัย?

โดยส่วนมากแล้วศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะอยู่ในรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างศูนย์พยาบาลและสถานดูแลพักฟื้น โดยอาจปรับปรุงจากบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ มีการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลและอำนวยความสะดวกที่ครบครับ อย่างเช่น รถเข็น เครื่องปรับอากาศ กริ่งขอความช่วยเหลือ กล้องวงจรปิด ราวช่วยพยุงตามจุดต่าง ๆ ของบ้าน เนอสซิ่งโฮมจึงเป็นสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมคอยดูแลเอาใจใส่และอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเดิน อาบน้ำ การกิน การขับถ่าย การแต่งตัว  และเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการรักษา ให้การพยาบาล โภชนบำบัด กายภาพบำบัด เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคลายความเหงาเพื่อรักษาสภาพของผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม

4 บริการ ของรักษ์คุณ ที่ช่วยผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีขึ้น

รักษ์คุณ เป็นสถานบริการเพื่อสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ดำเนินงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ทีมพยาบาลและนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง วัตถุประสงค์หลักของเรา คือ การดูแลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในทุกๆ ด้าน ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ หรือใกล้เคียงปกติในเวลาที่รวดเร็วที่สุด ซึ่ง 4 บริการประกอบด้วย

0 1 ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Post-stroke Rehabilitation)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล (Nursing Home) “รักษ์คุณ โฮมแคร์ (Rukkhun Home Care)” เพื่อบริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ ผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังอาการเจ็บป่วย

0 2 สหคลินิก

ให้บริการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Transcranial Magnetic Stimulation: TMSและกายภาพบำบัดครบวงจร (Rehabilitation Center) รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น (Rukkhun Health Rehabilitation)” โดยเราจะมีทีมดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการสม่ำเสมอ และให้คำปรึกษาตลอด 24 ชมทีมนักกายภาพบำบัด ทีมผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

0 3 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เป็นดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยทั่วไปในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงการดูแลในส่วนอื่นๆ เช่น

  • ดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • บริการอาหาร มื้อ และอาหารว่าง
  • กิจกรรมบริเวณสวนหย่อม เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและสัมผัสแสงแดดธรรมชาติ
  • กิจกรรมสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมตามเทศกาล ทำบุญตักบาตร
  • บริการซักเสื้อผ้า เครื่องนอน และทำความสะอาดบริเวณห้องพัก
  • กล้องวงจรปิดทุกจุดเพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง

0 4 กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

โดยทางรักษ์คุณนั้นจะดูแลทั้งในส่วนของกายภาพบำบัดทั้งผู้สูงอายุที่มีภาวะอาการปวดเมื่อยทั่วไป และ กายภาพในแบบเฉพาะทาง เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นมีภาวะทางร่างกายที่แตกต่างกันออกไป ในบางท่านมีร่างกายที่แข็งแรง บางท่านอยู่ในภาวะผู้ป่วยติดเตียง และบางท่านก็อยู่ในภาวะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลและทำกายภาพบำบัด เพราะในผู้สูงอายุที่มีโรคส่วนตัวจะไม่สามารถทำกายภาพบำบัดแบบทั่วไปได้ ต้องได้รับการฟื้นฟูแบบเฉพาะทางโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

รักษ์คุณ ราคา

เนื่องจาก ทาง รักษ์คุณ มีบริการที่หลากหลายตั้งแต่การดูแลผู้สูงอายุ การรักษาเฉพาะทางให้กับผู้สูงอายุ และห้องพัก ดังนั้น ในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะมีความแตกต่างกัน หากบุตหลานท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ เพื่อทราบถึงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายรวมถึงข้อมูลของบริการต่างๆ ด้วย

ท้ายที่สุด บุตรหลานหลายคนอาจคิดว่าการนำผู้สูงอายุเข้ามาพักในศูนย์ดูแลนั้นจะเป็นเรื่องที่ทำให้ดูเป็นลูกหลานที่ปล่อยทิ้งพวกท่านหรือไม่ แท้จริงแล้ว การนำผู้สูงอายุมาฝากไว้กับศูนย์ดูแลหรือเนอสซิ่งโฮมนั้น ไม่ใช่เรื่องผิดแม้แต่น้อย เนื่องจากการผู้สูงอายุเป็นวัยที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกาย การจัดเตรียมยา โภชนาการ และการดูแลในด้านจิตใจ รวมไปถึงการทำกายภาพบำบัด หากบุตรหลานรู้ตัวว่าไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลท่านในช่วงวันได้ การพาท่านมาฝากไว้กับผู้เชียวชาญและทีมดูแลเพื่อให้ท่านปลอดภัยถือเป็นเรื่องดีที่สุด เพราะบุตรหลานก็จะสามารถมั่นใจและสบายใจได้ว่าผู้สูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่นๆ

หากสนใจหรืออยากสอบถามบริการ สามารถสอบถามได้ที่ รักษ์คุณ โฮมแคร์ & รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น

เบอร์โทรศัพท์ 062-442-5962 

เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

Line รักษ์คุณ โฮมแคร์: @rukkhun.hc (มี @)

เพิ่มเพื่อน

Facebook Page: รักษ์คุณ โฮมแคร์

รักษ์คุณ เฮลท์ รีแฮบิลิเทชั่น Rukkhun Health Rehabilitation Rukkhun Home Care รักษ์คุณ โฮมแคร์
บริการ รักษ์คุณ โฮมแคร์ เป็นสถานบริการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ ผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังอาการเจ็บป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ทีมแพทย์เฉพาะทาง มีแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. ทีมผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้บริการกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION: TMS) และกายภาพบำบัดครบวงจร (REHABILITATION CENTER) พร้อมให้คำปรึกษาตรวจและรักษาโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ที่นี่เราให้เป็นมากกว่าสถานบริการพยาบาลเพราะเราเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่รักในการบริการพร้อมดูแลผู้สูงวัยทุกท่านประดุจญาติผู้ใหญ่ของตนเอง มีบริการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน ดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยทั่วไปในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตรวจวัดความดัน ชีพจร อุณหภูมิ ออกซิเจน กายภาพบำบัด ดูแลสุขภาพตามคำสั่งแพทย์ บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่างที่มีทีมดูแลด้านโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ รวมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงวัย นอกจากนี้เราก็ใส่ใจด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยการติดกล้องวงจรปิดทุกจุดในสถานที่พักตลอด 24 ชั่วโมง